W związku z rodzącymi się wątpliwościami, który zespół zajmie wyższe miejsce w przypadku równego dorobku punktowego polecamy do zapoznania § 5 regulaminu rozgrywek, który rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Uchwała nr VII/54 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w piłce nożnej w sezonie 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017

§ 5
Kryteria ustalania kolejności miejsc w turniejach grupowych (obowiązują zarówno
w turnieju finałowym jak i turniejach eliminacyjnych) oraz wyłaniania zwycięzcy w meczach, które
muszą zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym.
1. W rozgrywkach grupowych o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów.
2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) ilość punktów zdobyta w meczach między zainteresowanymi zespołami,
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami,
c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach,
d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach,
e) rezultat rzutów karnych wykonywanych pomiędzy zainteresowanymi drużynami
na następujących zasadach: po meczach remisowych sędzia zarządza wykonywanie
rzutów karnych według ogólnie przyjętych w przepisach gry zasad, aż do wyłonienia
zwycięzcy,
3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny sporządza się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d i e.
4. W przypadku gdyby kryteria określone w punktach 1-3 nie pozwoliły wyłonić zwycięzcy,
o kolejności zespołów w tabeli decyduje losowanie.
5. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w meczach o miejsca, sędzia zarządza
wykonywanie rzutów karnych wg ogólnie obowiązujących przepisów gry.