Plan przygotowań Ślęzy 

źródło informacji: Ślęza Wrocław
foto: Rolnik Głogówek