Fundacja KA4 resPect organizuje obóz dla zawodniczek w wieku 12 – 14 lat!

O szczegółach możecie przeczytać tutaj!