Podział na grupy:

Półfinał A (Północ), GRUPY ELIMINACYJNE

GRUPA A

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2. Uniwersytet Łódzki
 3. Politechnika Łódzka
 4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

GRUPA B

 1. Uniwersytet Szczeciński
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

GRUPA C

 1. Uniwersytet Gdański
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 4. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

GRUPA D

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Politechnika Gdańska

 

źródło informacji: AMP